Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Výroční zprávy

 

 

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

1

Obsah

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „SV. ALŽBĚTA UHERSKÁ“ ................................................................................. 2

KDO JSME........................................................................................................................................................... 2

CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ............................................................................................................................. 2

KDE NÁS NAJDETE.............................................................................................................................................. 2

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ................................................................................................................. 3

AKTIVITY V ROCE 2008 .................................................................................................................................. 4

KOSTEL SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ – 2. 8. 2008 ...................................................................................................... 4

DUŠIČKOVÉ ARANŽE .......................................................................................................................................... 5

VÁNOČNÍ ARANŽE.............................................................................................................................................. 5

VÝROBA BETLÉMU V MATEŘSKÉ ŠKOLCE............................................................................................................ 6

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KOSTELE SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ............................................................................ 6

FINANČNÍ ZPRÁVA.......................................................................................................................................... 7

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

2

Občanské sdružení „sv. Alžběta Uherská“

Kdo jsme

Občanské sdružení „sv. Alžběta Uherská“ je organizace, která vznikla na jaře roku 2008

z iniciativy občanů a přátel obce Prosečné v Podkrkonoší. Založena byla dne 6. května 2008

v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. Sdružení bylo zformováno za účelem podpory

kulturních, společenských, ekologických a sportovních aktivit ve formě poskytování obecně

prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních

hodnot a rozvoje občanské společnosti v obci Prosečné, včetně blízkého okolí.

Cíle občanského sdružení

Hlavní cíle sdružení jsou:

􀂃 oprava a udržování kostela sv. Alžběty Uherské v obci Proseč

􀂃 iniciování a organizování akcí na oživení a udržování kulturních tradic regionu

s důrazem na zkvalitnění občanského soužití

􀂃 poukazovat na problémy vzniklé násilným přesídlením obyvatel v letech 1938, 1939,

1945 a následné zpřetrhání kulturních a společenských vazeb, které vznikaly po staletí

􀂃 spoluprací se starousedlíky odstraňovat předsudky mezi jednotlivými komunitami

Vedlejší cíle sdružení jsou:

􀂃 iniciování, organizování a podpora veřejně prospěšných aktivit v obci Proseč

􀂃 organizování kulturních, společenských, ekologických a sportovních akcí s cílem

získání finančních prostředků ze vstupného, prodeje reklamních a upomínkových

předmětů, prodeje řemeslných výrobků k dosažení hlavních cílů sdružení, zejména

opravy kostela sv. Alžběty Uherské v obci Proseč

Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností

v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany kulturních památek a oživení kulturních

tradic zejména:

􀂃 organizace opravy kostela sv. Alžběty Uherské formou získávání fondů a grantů,

organizování veřejných sbírek

􀂃 pořádání výstav, koncertů a festivalu dokumentárních filmů věnovaných problematice

lidských práv

􀂃 pořádání akcí pro oživení kulturních tradic (Velikonoce, Vánoce, aj.)

􀂃 pořádání sportovních akcí

􀂃 propagace regionu v médiích na podporu turistického ruchu

􀂃 ve spolupráci s jinými organizacemi pořádat mezinárodní workshopy zaměřené

na podporu cílů občanského sdružení

Kde nás najdete

Občanské sdružení sídlí v obci Prosečné, konkrétně Prosečné 37, 543 73. V provozu jsou

internetové stránky http://www.os-au.cz/

Více informací poskytují kontaktní osoby:

ří Bachtík: +420 724 180 860, obec.prosecne@iol.cz

Pavel Kohout: +420 724 589 308, pavel.sko@tiscali.cz

Kurzy - Šárka Kohoutová: +420 739 217 410

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

3

Organizační struktura sdružení

Orgány sdružení jsou:

členská schůze

— výbor a předseda sdružení

— revizor sdružení

V roce 2008 se konala poslední členská schůze 29. 12. 2008 kde byli zvoleni zástupci

sdružení v tomto složení:

Předseda: Jiří Bachtík, bydliště: Prosečné 37, 543 73 Proseč

Výbor:

􀂃 Jiří Bachtík, bydliště: Prosečné 37, 543 73 Proseč

􀂃 Pavel Kohout, bydliště: Skovice 66, 286 01 Čáslav

􀂃 Ing. Jaroslav Máslo, bydliště: Prosečné 94, 543 73 Proseč

Revizorem je Bc. Nicol Perečková, účetnictví spravuje Šárka Kohoutová.

Členská základna čítala v roce založení občanského sdružení 11 členů a na podporu jeho

cílů přispělo 210 osob.

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

4

Aktivity v roce 2008

Kostel sv. Alžběty Uherské – 2. 8. 2008

Druhý srpnový den se v Prosečném uskutečnila první aktivita spojená s opravou kostela

sv. Alžběty Uherské. Sešla se zde skupina 14 dobrovolníků, kteří se rozhodli přispět trochou

svých fyzických sil k obnově této památky. Podařilo se částečně vyčistit interiér kostela - byla

posbírána, roztříděna a uložena skla z vitráží, které by měly být postupně zrekonstruovány,

dále dobrovolníci odstranili vlhkou vnitřní omítku, která je jedním z mnoha problémů

současného stavu kostela. Jejich aktivita byla odměněna společenským večerem.

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

5

Dušičkové aranže

První pořádaný kurz se uskutečnil 26. října 2008 v památkově chráněné roubence čp. 41

v Prosečném. Na kurz se přihlásilo 18 nadšenců, kteří si chtěli vyzkoušet vyrobit vlastní

dušičkovou dekoraci. Pod vedením Šárky Kohoutové a za skvělé atmosféry tak vzniklo

mnoho krásných a originálních květinových vazeb. Výnos z kurzovného (1 800 Kč) a

z prodeje vyrobených dušičkových vazeb (1 550 Kč) bude použit na opravu kostela

sv. Alžběty Uherské.

Vánoční aranže

Vánoční kurz pořádaný v památkově chráněné roubence čp. 41 v Prosečném 22. listopadu

2008 byl předzvěstí blížících se Vánoc. Vánoční atmosféra provoněla celou chalupu čerstvým

chvojím, svíčkami a výborným punčem. Celkem 14 účastnic a účastníků si vyzkoušelo

vyrobit tradiční adventní věnec a krásné závěsné koule z buxusu. Kurz tradičně vedla paní

Šárka Kohoutová, která účastníkům představila mnoho dobrých nápadů a dodala mnoho

inspirace. Originální věnce a koule jistě potěšily celé rodiny, když si je jejich výrobci donesli

domů. Na kurzovném bylo vybráno 1 400 Kč, peníze budou použity na opravu kostela

sv. Alžběty Uherské.

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

6

Výroba betlému v mateřské školce

7. prosinec 2008 byl ve znamení společné práce paní učitelek z mateřské školy

v Prosečném, maminek, tatínků a samozřejmě dětí. Všichni se podíleli na přípravě

originálního betlému, který byl následně instalován v kostele sv. Alžběty Uherské. Kartónová

zvířátka dostala vlněné kožešiny, Josef plnovous, i Tři králové se povedli, nejvíce však

potrápila Marie. Nakonec vše dobře dopadlo a všichni měli radost, hlavně pak ti, kteří se

častnili dne otevřených dveří a mohli si vychutnat vánoční atmosféru kostela se svíčkami

osvětleným betlémem.

Den otevřených dveří v kostele sv. Alžběty Uherské

Den otevřených dveří se konal 21. prosince 2008. Kostel se

rozzářil svíčkami, v kolébce ležel Ježíšek se svatozáří a celým

prostorem se rozezněl zpěv sboru dobrovolnic, které si nacvičily

několik tradičních koled pro potěšení příchozích. V kostele se sešlo

okolo 150 lidí, což prý podle pamětníků nezažil ani za první republiky.

Lidé byli natolik nadšeni atmosférou, kterou vytvořily děti svým

betlémem, sbor zpěvem a vánoční punč a čaj svou vůní, že si vyžádali

několik přídavků. Tato akce vynesla na dobrovolném vstupném

4 757 Kč, které budou samozřejmě použity na opravu kostela.

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

7

Finanční zpráva

Výnosy

aranžování květin – dušičková vazba

kurzovné 1800,-

nadvýroba - prodej 1550,-

aranžování květin – adventní věnce

kurzovné 1400,-

den otevřených dveří kostela sv.Alžběty

dobrovolné vstupné 4757,-

celkem výnosy 9577,-

Náklady

Celkem náklady 0,-

Hospodářský výsledek - zisk 9577,-

 

 Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008 

1

Obsah

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „SV. ALŽBĚTA UHERSKÁ“ ................................................................................. 2

KDO JSME........................................................................................................................................................... 2

CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ............................................................................................................................. 2

KDE NÁS NAJDETE.............................................................................................................................................. 2

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ................................................................................................................. 3

AKTIVITY V ROCE 2008 .................................................................................................................................. 4

KOSTEL SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ – 2. 8. 2008 ...................................................................................................... 4

DUŠIČKOVÉ ARANŽE .......................................................................................................................................... 5

VÁNOČNÍ ARANŽE.............................................................................................................................................. 5

VÝROBA BETLÉMU V MATEŘSKÉ ŠKOLCE............................................................................................................ 6

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KOSTELE SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ............................................................................ 6

FINANČNÍ ZPRÁVA.......................................................................................................................................... 7

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

2

Občanské sdružení „sv. Alžběta Uherská“

Kdo jsme

Občanské sdružení „sv. Alžběta Uherská“ je organizace, která vznikla na jaře roku 2008

z iniciativy občanů a přátel obce Prosečné v Podkrkonoší. Založena byla dne 6. května 2008

v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. Sdružení bylo zformováno za účelem podpory

kulturních, společenských, ekologických a sportovních aktivit ve formě poskytování obecně

prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních

hodnot a rozvoje občanské společnosti v obci Prosečné, včetně blízkého okolí.

Cíle občanského sdružení

Hlavní cíle sdružení jsou:

􀂃 oprava a udržování kostela sv. Alžběty Uherské v obci Proseč

􀂃 iniciování a organizování akcí na oživení a udržování kulturních tradic regionu

s důrazem na zkvalitnění občanského soužití

􀂃 poukazovat na problémy vzniklé násilným přesídlením obyvatel v letech 1938, 1939,

1945 a následné zpřetrhání kulturních a společenských vazeb, které vznikaly po staletí

􀂃 spoluprací se starousedlíky odstraňovat předsudky mezi jednotlivými komunitami

Vedlejší cíle sdružení jsou:

􀂃 iniciování, organizování a podpora veřejně prospěšných aktivit v obci Proseč

􀂃 organizování kulturních, společenských, ekologických a sportovních akcí s cílem

získání finančních prostředků ze vstupného, prodeje reklamních a upomínkových

předmětů, prodeje řemeslných výrobků k dosažení hlavních cílů sdružení, zejména

opravy kostela sv. Alžběty Uherské v obci Proseč

Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností

v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany kulturních památek a oživení kulturních

tradic zejména:

􀂃 organizace opravy kostela sv. Alžběty Uherské formou získávání fondů a grantů,

organizování veřejných sbírek

􀂃 pořádání výstav, koncertů a festivalu dokumentárních filmů věnovaných problematice

lidských práv

􀂃 pořádání akcí pro oživení kulturních tradic (Velikonoce, Vánoce, aj.)

􀂃 pořádání sportovních akcí

􀂃 propagace regionu v médiích na podporu turistického ruchu

􀂃 ve spolupráci s jinými organizacemi pořádat mezinárodní workshopy zaměřené

na podporu cílů občanského sdružení

Kde nás najdete

Občanské sdružení sídlí v obci Prosečné, konkrétně Prosečné 37, 543 73. V provozu jsou

internetové stránky http://www.os-au.cz/

Více informací poskytují kontaktní osoby:

ří Bachtík: +420 724 180 860, obec.prosecne@iol.cz

Pavel Kohout: +420 724 589 308, pavel.sko@tiscali.cz

Kurzy - Šárka Kohoutová: +420 739 217 410

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

3

Organizační struktura sdružení

Orgány sdružení jsou:

členská schůze

— výbor a předseda sdružení

— revizor sdružení

V roce 2008 se konala poslední členská schůze 29. 12. 2008 kde byli zvoleni zástupci

sdružení v tomto složení:

Předseda: Jiří Bachtík, bydliště: Prosečné 37, 543 73 Proseč

Výbor:

􀂃 Jiří Bachtík, bydliště: Prosečné 37, 543 73 Proseč

􀂃 Pavel Kohout, bydliště: Skovice 66, 286 01 Čáslav

􀂃 Ing. Jaroslav Máslo, bydliště: Prosečné 94, 543 73 Proseč

Revizorem je Bc. Nicol Perečková, účetnictví spravuje Šárka Kohoutová.

Členská základna čítala v roce založení občanského sdružení 11 členů a na podporu jeho

cílů přispělo 210 osob.

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

4

Aktivity v roce 2008

Kostel sv. Alžběty Uherské – 2. 8. 2008

Druhý srpnový den se v Prosečném uskutečnila první aktivita spojená s opravou kostela

sv. Alžběty Uherské. Sešla se zde skupina 14 dobrovolníků, kteří se rozhodli přispět trochou

svých fyzických sil k obnově této památky. Podařilo se částečně vyčistit interiér kostela - byla

posbírána, roztříděna a uložena skla z vitráží, které by měly být postupně zrekonstruovány,

dále dobrovolníci odstranili vlhkou vnitřní omítku, která je jedním z mnoha problémů

současného stavu kostela. Jejich aktivita byla odměněna společenským večerem.

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

5

Dušičkové aranže

První pořádaný kurz se uskutečnil 26. října 2008 v památkově chráněné roubence čp. 41

v Prosečném. Na kurz se přihlásilo 18 nadšenců, kteří si chtěli vyzkoušet vyrobit vlastní

dušičkovou dekoraci. Pod vedením Šárky Kohoutové a za skvělé atmosféry tak vzniklo

mnoho krásných a originálních květinových vazeb. Výnos z kurzovného (1 800 Kč) a

z prodeje vyrobených dušičkových vazeb (1 550 Kč) bude použit na opravu kostela

sv. Alžběty Uherské.

Vánoční aranže

Vánoční kurz pořádaný v památkově chráněné roubence čp. 41 v Prosečném 22. listopadu

2008 byl předzvěstí blížících se Vánoc. Vánoční atmosféra provoněla celou chalupu čerstvým

chvojím, svíčkami a výborným punčem. Celkem 14 účastnic a účastníků si vyzkoušelo

vyrobit tradiční adventní věnec a krásné závěsné koule z buxusu. Kurz tradičně vedla paní

Šárka Kohoutová, která účastníkům představila mnoho dobrých nápadů a dodala mnoho

inspirace. Originální věnce a koule jistě potěšily celé rodiny, když si je jejich výrobci donesli

domů. Na kurzovném bylo vybráno 1 400 Kč, peníze budou použity na opravu kostela

sv. Alžběty Uherské.

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

6

Výroba betlému v mateřské školce

7. prosinec 2008 byl ve znamení společné práce paní učitelek z mateřské školy

v Prosečném, maminek, tatínků a samozřejmě dětí. Všichni se podíleli na přípravě

originálního betlému, který byl následně instalován v kostele sv. Alžběty Uherské. Kartónová

zvířátka dostala vlněné kožešiny, Josef plnovous, i Tři králové se povedli, nejvíce však

potrápila Marie. Nakonec vše dobře dopadlo a všichni měli radost, hlavně pak ti, kteří se

častnili dne otevřených dveří a mohli si vychutnat vánoční atmosféru kostela se svíčkami

osvětleným betlémem.

Den otevřených dveří v kostele sv. Alžběty Uherské

Den otevřených dveří se konal 21. prosince 2008. Kostel se

rozzářil svíčkami, v kolébce ležel Ježíšek se svatozáří a celým

prostorem se rozezněl zpěv sboru dobrovolnic, které si nacvičily

několik tradičních koled pro potěšení příchozích. V kostele se sešlo

okolo 150 lidí, což prý podle pamětníků nezažil ani za první republiky.

Lidé byli natolik nadšeni atmosférou, kterou vytvořily děti svým

betlémem, sbor zpěvem a vánoční punč a čaj svou vůní, že si vyžádali

několik přídavků. Tato akce vynesla na dobrovolném vstupném

4 757 Kč, které budou samozřejmě použity na opravu kostela.

Výroční zpráva občanského sdružení „sv. Alžběta Uherská“ za rok 2008

7

Finanční zpráva

Výnosy

aranžování květin – dušičková vazba

kurzovné 1800,-

nadvýroba - prodej 1550,-

aranžování květin – adventní věnce

kurzovné 1400,-

den otevřených dveří kostela sv.Alžběty

dobrovolné vstupné 4757,-

celkem výnosy 9577,-

Náklady

Celkem náklady 0,-

Hospodářský výsledek - zisk 9577,-

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist